1/28/2014

แกล้งเพื่อนว่าคอมพิวเตอร์เกิดerorนะครับ


 

ในบทความนี้ผมจะแสดงวิธีการเล่นพิเรนเพื่อนของคุณโดย crashing คอมพิวเตอร์ของตน โปรแกรมที่เปิดหลายหน้าต่างและทำให้เกิดเกิดปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ .1) เปิด notepad และ copy ไปวาง


@echo off
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=wvE2ejXhgiE&feature=featured
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/user/linkinparktv?blend=1&ob=4#p/a/u/1/2k69RXWHFro
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=JYNRhzX6gw8&feature=fvst
start iexplore.exe http://www.youtube.com/user/linkinparktv
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.justfuckinggoogleit.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=wvE2ejXhgiE&feature=featured
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/user/linkinparktv?blend=1&ob=4#p/a/u/1/2k69RXWHFro
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=JYNRhzX6gw8&feature=fvst
start iexplore.exe http://www.youtube.com/user/linkinparktv
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.meatspin.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.justfuckinggoogleit.com
start iexplore.exe http://www.justfuckinggoogleit.com
start iexplore.exe http://www.justfuckinggoogleit.com
start iexplore.exe http://www.justfuckinggoogleit.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.google.com
start iexplore.exe http://www.wondercliparts.com/holidays/april_fool/graphics/april_fool_graphics_05.gif
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=wvE2ejXhgiE&feature=featured
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=-o30wacwdoc
start iexplore.exe http://www.youtube.com/user/linkinparktv?blend=1&ob=4#p/a/u/1/2k69RXWHFro
start iexplore.exe http://www.youtube.com/watch?v=JYNRhzX6gw8&feature=fvst
start iexplore.exe http://www.youtube.com/user/linkinparktv 

2)  save เป็น  Name.bat


รอชมผลงานได้เลย
Disqus Comments