1/16/2014

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คืออะไร [==ทดสอบบทความ==] วิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ สาขาวิชาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ หรือบางมหาวิทยาลัยอาจอยู่ในคณะอื่นๆได้ครับ เช่นมหาลัยที่ผมเรียนคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ชื่อยาวมาก)เป็นวิทยาเขตที่4ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ จะอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวะกรรมศาสตร์ครับ

สาขานี้พึ่งเปิดได้3ปีเอง รุ่นแรกตอนนี้เหลือแค่2คน ผมเป็นรุ่นที่2ครับจะเรียนเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมมิ่ง มีคณิตศาสตร์ด้วย เรียน Software 90% และ Hardware 10% อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าได้ยินมา แต่ที่เรียนรู้สึกมันไม่ใช่ เรียนอะไรก็ไม่รู้ ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติ,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพระพุทธศาสนา,ผู้ประกอบการรุ่นใหม่,ศิลปะการติดต่อ,แนวคิดวิทยาศาสตร์กับปรัชญา ไม่รู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมตรงไหน คณิตศาสตร์ที่เรียนก็จะมีแคลคลูลัส I,II ,หลักสถิต,พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น จะว่าไปแล้วก็ยากทุกวิชาเลยนะ ส่วนวิชาโปรแกรมมิ่งที่ได้ลงโค้ด มีแค่3วิชาเท่าที่จำได้นะ จะมีวิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ,การโปรแกรมคอมพิวเตอร์,การสร้างซอฟต์แวร์แค่นั้นถ้าสนใจลองดูหลักสูตรได้นะครับ


Disqus Comments